U kan terecht bij TCaRe voor een uitgebreid aanbod van medische zorgen:

 Hygiënische zorgen: ( Geen voorschrift van een arts nodig)

 • Toilet, aankleden, frictie  van rug en/of benen, hulp bij douchen, hulp bij het in bad gaan,...

 • Deze kunnen dagelijks gebeuren alsook 1 of 3x per week. Dit is afhankelijk van wat de noden van de patiënt zijn.

Specifieke zorgen: ( Steeds op voorschrift van een arts)

 • Insulinetherapie:  

  • Glycemiecontrole

  • Toedienen van insuline

 • Inspuitingen:

  • Intra-musculair

  •  Subcutaan

 • Wondzorg:

  • Post-operatieve wonden

  • Brandwonden

  • Wiekverbanden

  • Doorligwonden

  • Diabetische voet

  • Oncologische wonden

  • Ulcera,...

 • Blaassondage

 •  Stomazorg

 •  Compressietherapie: aanbrengen van dauerbinden/ steunkousen

 •  Bloedafname

 •  Enterale voeding:

  •  Aansluiten en afsluiten van maagsonde of PEG sonde 

 • Toedienen van medicatie via poortkatheter en afsluiten van chemotherapie via poortkatheter

 • Infusietherapie

 • Oogindruppeling post operatief 

 •  Medicatie: 

  • Wekelijks klaarzetten van medicatie

  • Toedienen medicatie

  • Controle medicatie inname

 • Zuurstoftherapie

 • Lavementen

 • Frictie met geneeskundige zalven

Palliatieve zorgen:

 • Multidisciplinaire begeleiding van de patiënt, alsook de familie

 • Pijnopvolging en pijnbestrijding in samenspraak met de behandelde arts

 • Toedienen pijnmedicatie via pijnpomp

 • Comforttherapie